Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ074708
AutorŠevčíková, Magda
Titel

Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu

ErschienenPhilologica, 72, 2013, s. 365-374
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Korpusová lingvistika
Syntax
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Corpus linguistics
Syntax
Schlagwörterčeština; adverbia; sufixy; korpusy; anotace syntaktické; deadjektiva; význam; syntax
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Suffixe; Korpora; Bedeutung; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungSyntaktické chování adv. na -o a -e, u některých dvojic dochází ke konkurenci obou adv. v predikativní a/nebo adverbiální funkci; faktory ovlivňující zaměnitelnost adv. s těmito příponami v syntaktických funkcích a kontextech
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/74708
PURLCitation link