Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ074486
AutorSokolová, Jana
Titel

Východiská výskumu vývinu ranej syntaxe

ErschienenOd slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 332-342.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Syntax (slovní, větná, souvětná)
Klassifikation (EN)SLOVAK
Syntax
Schlagwörtersyntax; řeč dětská; slovenština; valence; osvojování jazyka
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Kindersprache; Slowakisch; Valenz (Wertigkeit)
AnmerkungMetodologie výzkumu založeného na audiovizuálních záznamech.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/74486
PURLCitation link