Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ073686
AutorŠtěpán, Josef
Titel

Souvětí současné češtiny

Ort/VerlagLiberec: Technická univ.
Jahr2013
Seiten146 s.
Sprachecze
ISSN978-80-7494-022-4
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörterčeština; syntax; souvětí; věty vedlejší; věty hlavní; spojky; souvětí podřadná; souvětí souřadná; členy souvětné; klauze
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Syntax (Satzlehre)
ReviewSynková, Pavlína, Naše řeč 2015, 98, č. 3, s. 147-152.
AnmerkungVýklad souvětných konstrukcí jako hierarchicky uspořádaného jazykového (syntaktického) systému (langue) souvětných členů (klauzí); pojmy, spojovací výrazy podřadící, souřadící, sémantickosyntaktické vztahy; výklad o vedlejších/hlavních větách a klauzích.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/73686
PURLCitation link