Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ070055
AutorJelínek, Tomáš
Titel

Srovnání žánrů v korpusu na základě syntaktických funkcí substantiv

ErschienenKorpus - gramatika - axiologie, č. 8, 2013, s. 3-11
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Korpusová lingvistika
Klassifikation (EN)Syntax
Corpus linguistics
Schlagwörtersyntax; substantiva; žánry; čeština; anotace syntaktické; styl odborný; styl umělecký; styl publicistický; původce děje; přívlastek neshodný; slovesa; frekvence
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Substantive; Tschechisch; Fachstil; publizistischer Stil; Verben; Frequenz
AnmerkungTři žánrové skupiny v ČNK: beletrie, odborná literatura, publicistika; rozdíly mezi žánry v celkové frekvenci funkcí substantiv a v dalších syntaktických jevech (podíl subst. a sloves, neshodného přívlastku, určení činitele děje ad.).
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/70055
PURLCitation link