Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ068856
Titel

Pragmatické aspekty češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 1

Herausgebered. Čmejrková, Světla; Kaderka, Petr; Uličný, Oldřich; Špička, Jiří; Loutocká, Lucie; Martinková, Petra; Svobodová, Renáta
Ort/VerlagOlomouc: UP
Jahr2013
Seiten147 s.
Sprachecze
ISSN978-80-244-3527-5
Klassifikation (CZ)Pragmatika
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Pragmatics
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; pragmatika; znak; komunikace; Saussure, Ferdinand de; Peirce, Charles Sanders; Jakobson, Roman; situace komunikační; žánry; akty řečové; Austin, John; Searle, John Rogers; Grice, Paul H.; maximy konverzační; Leech, Geoffrey N.; Goffman, Erving; zdvořilost; Brownová, Penelope; Levinson, Stephen C.; ikonicita
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Pragmatik; Zeichen; Kommunikation
AnmerkungJazykové znaky a jejich funkce (F. de Saussure, Ch. S. Peirce, R. Jakobson), funkce sdělení, komunikační situace, komunikační vzorce a žánry, vztahy mezi účastníky komunikační situace: řečové akty (J. Austin a J. R. Searle), princip kooperace (P. Grice), maximy zdvořilosti (G. Leech), koncept tváře (E. Goffman), teorie zdvořilosti (P. Brownová, S. Levinson). Materiál z čes. talk show.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/68856
PURLCitation link