Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ001435
AutorKvačková, Radka
Titel

Hledáme školu, nejlíp poloanglickou

ErschienenLidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 26, 2013, s. 20., 12.11.2013
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)Language teaching, its theory, and methodology
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörtervýchova jazyková; vyučování; jazyky cizí; školy střední; výstřižky
Schlagwörter (DE)Unterricht; Fremdsprachen; Ausschnitte
AnmerkungK dvojjazyčnému vyučování na čes. středních školách. - Výstř
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1435
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hledáme předačku / Frydrychová, Milena
Kdo smajluje naposled, ten smajluje nejlíp! / Škodová, Svatava
Učebnice češtiny pro obecnou školu / Šebesta, Karel
Teorie dialogu a terminologie pro školu / Hoffmannová, Jana
Pravopisná čítanka pro základní školu. Texty a pravopisná cvičení s úkoly a klíčem / Kamiš, Karel
Současná ruština pro školu a veřejnost / Michlová, Světlana
Odkládat školní docházku kvůli vadě řeči je zbytečné / Kvačková, Radka