Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2012CZ074902
AutorHargašová, Zuzana
Titel

Hľadanie prototypu v predspisovnom období slovenčiny

ErschienenVaria 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, s. 47-48
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Jednotlivá období, osobnosti, díla
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Particular periods, personalities, works
SLOVAK
Schlagwörterčeština; bibličtina; slovenština; kontakty jazykové; kodifikace; gramatika; Doležal, Pavel; mluvnice; Krman, Daniel; čeština slovakizovaná; Masník, Tobiáš; substantiva; deklinace
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Sprachkontakt; Kodifizierung; Grammatik; Grammatik; Substantive; Deklination
AnmerkungAnalýza a komparace deklinace substantiv v normativních příručkách biblické češtiny užívané na Slovensku - P. Doležal, Grammatica Slavico-Bohemica (1746); D. Krman, Rudimenta grammaticae Slavicae (1704); T. Masnicius, Zpráwa Písma Slowenského (1696)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/74902
PURLCitation link