Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2012CZ074808
AutorVodrážková, Veronika
Titel

Pohyb po nohou jako zdrojová oblast metafor v odborných textech (Představové schéma CESTA v češtině)

ErschienenTělo, smysly, emoce v jazyce, Praha, FF UK ; 2012, s. 88-96.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Lexicology
Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterlingvistika kognitivní; čeština; obraz světa jazykový; konceptualizace; metafora; jazyk vědy; styl odborný
Schlagwörter (DE)Kognitive Linguistik; Tschechisch; Metapher; Fachstil
AnmerkungPrezentace výsledků výzkumu (teoretická východiska, metoda výzkumu, doklady z psaných i mluvených vědeckých projevů)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/74808
PURLCitation link