Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2012CZ069768
AutorBláhová, Emilie
Titel

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica a další nové katalogy starých slovanských rukopisů

ErschienenSlavia, 81, č. 2, 2012, s. 225-234
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Staroslověnština
Varia
Klassifikation (EN)Old Church Slavonic
Varia
Schlagwörterkatalogy; staroslověnština; rukopisy
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch; Handschriften
AnmerkungPřehled
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/69768
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nové katalogy slovanských rukopisů / Bláhová, Emilie
Významné katalogy starých slovanských rukopisů vydané v letech 1994-1999 / Bláhová, Emilie
Maďarské katalogy starých slovanských tisků / Sokolová, Františka
Význam Šafaříkovy sbírky rukopisů pro paleoslovenistiku / Bláhová, Emilie
Ediční řada Bibliotheca Tessinensis a edice rukopisů Leopolda Jana Šeršníka / Podavka, Ondřej
Další dvě čísla Slavistických rozhledů Opera Slavica / Krystýnková, Jarmila
Nové pohledy na klasifikaci starých germánských jazyků / Malášková, Zuzana