Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2012CZ066131
AutorSudková, Marcela
Titel

Vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Kontrastivní studie

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 94, č. 1, 2012, s. 31-42
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
The style of particular literary forms
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština; angličtina; studie porovnávací; styl odborný; metadiskursy; registr; hedging; interakce
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Englisch; Vergleichsstudie; Fachstil
AnmerkungVýsledky detailní a korpusové analýzy 24 vědeckých článků z oblasti lingvistiky, rozdíly v čes. a angl. textech; rysy současného čes. odborného stylu.
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 91 (2009) - Vol. 94 (2012)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/66131
PURLCitation link