Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2011CZ069915
AutorHroch, Miroslav
Titel

Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Ort/VerlagPraha: Sociolog. nakl.
Jahr2011
Seiten315 s.
Sprachecze
ISSN978-80-7419-010-0
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Vývoj slovanských jazyků
Příspěvky teoretické a obecné
Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Dějiny lingvistické práce v zahraničí
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Language teaching, its theory, and methodology
Development of Slavonic languages
Theoretical and general contributions
History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
History of linguistics abroad
Schlagwörterpojmy; hnutí národní; obrození národní; jazyky národní; etnicita; komunikace; čechoslovakismus; kodifikace; normy jazykové; rovnoprávnost jazyků
Schlagwörter (DE)Begriffe; Volkssprachen; Kommunikation; Kodifizierung; Sprachnormen
AnmerkungTéž z jazykového hlediska (jazyková homogenizace, jazyky a etnické skupiny v Evropě, sociální komunikace, jazykové požadavky národních hnutí, cesty ke kodifikaci, jazyk předmětem politického zápasu)
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/69915
PURLCitation link