Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2011CZ065809
AutorBalcar, Bohuslav
Titel

Jak se mluví za českými "humny"aneb na bavorské straně Českého lesa se dokonce i leckterý Němec těžko domluví

ErschienenTlumočení - překlad, 22, č. 102, 2011, s. 8-9 [2929-2930]
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
Schlagwörterněmčina; nářečí; němčina hornofalcká
Schlagwörter (DE)Deutsch; Mundart
Anmerkungvýběr charakteristických znaků odlišujících hornofalcčtinu od spisovné němčiny
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/65809
PURLCitation link