Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2011CZ063291
AutorLesemann, Helena
Titel

Jazykové vyučování ve Švýcarsku dnes

ErschienenMinulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 321-327.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Bilingvismus. Jazykové kontakty
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)The present organization of linguistics abroad
Bilingualism. Language contacts
Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterdiverzita lingvistická; multilingvismus; jazyky státní; vyučování
Schlagwörter (DE)Unterricht
AnmerkungJazyková diverzita ve Švýcarsku, změny ve vyučování jazykům v posledních letech a jejich důsledky v různých oblastech.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63291
PURLCitation link