Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ063716
AutorHofmański, Wojciech
Titel

Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky. Český student versus pasti komunikativnosti

ErschienenProblematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 213-222.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Polština
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Polish
Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterpolština jako jazyk cizí; glottodidaktika; chyby jazykové; transfer
Schlagwörter (DE)Transfer
AnmerkungAnalýza jazykových chyb při výuce polštiny jako cizího jazyka u čes. mluvčích.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63716
PURLCitation link