Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ063697
AutorWagenknecht, Martin
Titel

Komunikační funkce expresivní - vyjadřování pochvaly

ErschienenProblematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 174-181.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterakty řečové; komunikace; funkce komunikační; expresivita; čeština; interview; dialogy; styl publicistický; pochvaly
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Tschechisch; Interview; Dialoge; publizistischer Stil
AnmerkungTypologie komunikačních funkcí a jejich realizace v novinových rozhovorech.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63697
PURLCitation link