Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ063015
AutorMuziková, Katarína
Titel

K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

ErschienenDějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 413-430.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Orthography
SLOVAK
Schlagwörterčeština; pravopis; kontakty jazykové; obrození národní; bibličtina; čeština slovakizovaná; pravopis bratrský
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Rechtschreibung; Sprachkontakt
AnmerkungJazyková situace na Slovensku v první polovině 19. stol., českobratrský a reformní pravopis, úpravy a zjednodušení pravopisu.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/63015
PURLCitation link