Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ062941
AutorBerger, Tilman
Titel

Argumentace reformátorů českého pravopisu v letech 1780-1850

ErschienenDějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 343-359.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky
Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Klassifikation (EN)Orthography
History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Schlagwörterpravopis; čeština; pravopis bratrský; Pohl, Jan Václav; Dobrovský, Josef; Hanka, Václav; reformy
Schlagwörter (DE)Rechtschreibung; Tschechisch
AnmerkungCharakteristika bratrského pravopisu (podněty k reformám), pravopisné diskuse v 18. stol. a reakce J. Dobrovského, pravopisné reformy v 19. stol., charakteristika vývoje čes. pravopisu v 19. stol.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/62941
PURLCitation link