Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ060999
AutorDvořáková, Žaneta
Titel

Moc slova a jména a jejich tabuizace v archaickém mýtu

ErschienenNazwy własne a społeczeństwo. Tom drugi : 3. Toponimia. 4. Chrematonimia. 5. Urbanonimia. 6. Onomastyka literacka. 7. Varia, Łask, Leksem 2010, s. 519-531.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Onomastické práce týkající se jiných jmen než osobních a zeměpisných
Sémiotika. Obecná sémantika
Klassifikation (EN)Onomastic contributions on other names than personal or geographic
Semiotics. General semantics
Schlagwörteronomastika literární; sémantika; mýty; tabu; antroponyma; propria
Schlagwörter (DE)Semantik; Personennamen; Propria
AnmerkungPojetí slova a vlastního jména v mezopotámských, egyptských, řeckých a indických mýtech a v mýtu starozákonním
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60999
PURLCitation link