Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ060735
AutorSawicki, Piotr; Smičeková, Jitka
Titel

Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků

Ort/VerlagOstrava: OU
Jahr2010
Seiten196 s.
Sprachecze; pol; spa
ISBN978-80-7368-851-6
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikologie
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Obecné otázky a celkové práce
Španělština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicology
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
General works
Spanish
Schlagwörterstudie porovnávací; čeština; polština; frazeologie; paremiografie; překlady; translatologie; stereotypy; emocionalita; paremiologie; Čelakovský, František Ladislav; jazyk politiky; jazyky románské; španělština; přísloví
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Tschechisch; Polnisch; Phraseologie; Übersetzungen; Translatologie; Emotionalität; Parömiologie; Sprachpolitik; Spanisch; Sprichwort
ReviewVeselá, Jana Studia Romanistica 2011, 11, č. 2, s. 116-117.; Drozdowicz, Maksymilian American journal of modern philology (Baltimore) 2014, 3, s. 163-168.; Głowicka, Monika Estudios hispánicos (Wrocław) 2011, 19, s. 194-196.
AnmerkungVývoj čes. a pol. paremiologie od F. L. Čelakovského po současnost (současné jazykové stereotypy, pol. emocionalismy, frazeologie a politika apod.); paremiologie v překladech z románských jazyků (španělštiny), španěl. přísloví.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60735
PURLCitation link