Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ060558
AutorPřikrylová, Adéla
Titel

Vliv francouzštiny na slovní zásobu českého jazyka v historickém průřezu a v současnosti

ErschienenOdbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2010, s. 369-373.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Lexikologie
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Lexicology
Description and analysis of language
Schlagwörterkontakty jazykové; slova přejatá; čeština; francouzština; galicismy
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Lehnwörter; Tschechisch; Französisch
AnmerkungFranc. přejímky ve stč. i v češtině současné
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60558
PURLCitation link