Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ059677
AutorŠtědroň, Miloš; Šlosar, Dušan
Titel

Dějiny české hudební terminologie. [2., přeprac. vyd.]

Ort/VerlagBrno: MU
Jahr2010
Seiten133 s.
Sprachecze
ISSN978-80-210-5161-4
Klassifikation (CZ)Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)Terminology of humanities
Schlagwörterterminologie; hudba; čeština; vývoj; termíny; čeština stará; Klaret; z Chlumce, Bartoloměj; Žídek, Pavel; Komenský, Jan Amos; Michna z Otradovic, Adam; Ryba, Jakub Jan; Škroup, Jan Nepomuk; Vusín, Kašpar Zachariáš; Seydl, Josef Antonín; Blahoslav, Jan; Janáček, Leoš; Hába, Alois; neologismy; slova přejatá
Schlagwörter (DE)Terminologie; Tschechisch; Entwicklung; Termine; Alttschechisch; Neologismen; Lehnwörter
AnmerkungVývoj čes. hudební terminologie od psl. přes stč. období do současnosti; rejstř. čes. termínů s. 104-131.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/59677
PURLCitation link