Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ059401
AutorNovák, Pavel
Titel

Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla

HerausgeberEd. příprava, red., věcný rejstř. Křivan, Jan; Januška, Jiří; Chromý, Jan; Starý, Zdeněk; Kořenský, Jan; Sgall, Petr; Křivan, Jan; Januška, Jiří
Ort/VerlagPraha: Tomáš - Akropolis
Jahr2010
Seiten338 s.
Sprachecze
ISSN978-80-87310-04-5
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Teorie a metodologie lingvistické práce
Obecné otázky. Základní pojmy
Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Personalia (jubilea, nekrology apod.)
Kritická vydání textů apod.
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
The theory and methodology of linguistic work
General works and basic concepts
Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Personal data (anniversaries and obituaries of linguists)
Critical editions of texts
Schlagwörterlingvistika; gramatika; teorie lingvistické; bohemistika; Novák, Pavel; edice
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Grammatik; Linguistische Theorien; Bohemistik; Ausgabe
ReviewOndrejovič, Slavomír Jazykovedný časopis 2011, 62, č. 2, s. 131-132.; Vykypěl, Bohumil, Linguistica Brunensia 2011, 59, č. 1-2, s. 354-355.; Vasiljev, Ivo, Slovo a slovesnost 2012, 73, č. 3, s. 217-220.; Beneš, Martin, Naše řeč 2013, 96, č. 3, s. 151-160.
AnmerkungVýběr z děl z let 1958-2007. Bibliografie, medailonek (s. 301-321)
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/59401
PURLCitation link