Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ055971
AutorČermák, Josef
Titel

Jazykový mišmaš v Kafkově rodině

ErschienenLidové noviny - příl. Orientace, 23, 2010, 27
OrtPraha
Sprachecze
KlassifikationKontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Bilingvismus. Jazykové kontakty
Popis a rozbor jazyka
Schlagwörterkontakty jazykové
bilingvismus
Kafka, Hermann
Kafka, Franz
čeština
výstřižky
němčina
situace jazyková
PURLCitation link