Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ105623
AutorFałowski, Przemysław
Titel

Wyrazy greckiego i łacińskiego pochodzenia w potocnej odmianie języka czeskiego

ErschienenŹrodła humanistyki europejskiej, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2009, s. 167-181
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Lexikologie
Řečtina starověká
Latina starověká
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Lexicology
Ancient Greek
Ancient Latin
Schlagwörterčeština; zásoba slovní; slova přejatá; mluvenost; řečtina; latina
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Wortschatz; Lehnwörter; Sprachlichkeit; Latein
AnmerkungPodle BSL 2000-14, 21043
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/105623
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tendencje słowotwórcze w leksyce potocznej języka czeskiego i języka chorwackiego / Fałowski, Przemysław
Wyrazy pochodzenia obcego w odrodzeniowej czeszczyźnie / Mietła, Joanna
Wyrazy pochodzenia słowiańskiego w języku rumuńskim, zawierające [r] i [l] w części rdzennej / Mitu, Mihai
Sposoby wzbogacania leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim / Fałowski, Przemysław
Nauczania języka czeskiego w grupie wielonarodowej / Čechová, Marie
Kodyfikacja języka czeskiego w 20 wieku / Balowski, Mieczysław
Jezuita B. Balbín w obronie języka słowiańskiego i czeskiego / Damborský, Jiří