Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ056124
AutorŠmejkalová, Martina
Titel

O čem se psalo v českém jazyce a literatuře

ErschienenČeský jazyk a literatura, Praha, 60, 2009-10, 2, 53-59
Sprachecze
KlassifikationČasopisy a sborníky vydané v ČR
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Schlagwörterčasopisy; lingvistika; bohemistika
PURLCitation link