Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ056123
AutorBozděchová, Ivana
Titel

Mezinárodní odborný internetový seminář

ErschienenČeský jazyk a literatura, 60, č. 2, 2009-10, s. 100-102
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Kongresy, konference apod. v zahraničí
Tvoření slov
Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)The present organization of linguistics abroad
Congresses, conferences, etc. abroad
Word formation
Grammatical structure of language
Schlagwörtermetodologie; zprávy; konference; tvoření slov; jazyky slovanské; slavistika; zásoba slovní; internacionalismy
Schlagwörter (DE)Methodologie; Nachrichten; Konferenz; Wortbildung; Slawische Sprachen; Slawistik; Wortschatz; Internationalismen
AnmerkungInformace o internetovém projektu Komise pro slovanskou slovotvorbu na téma Projevy internacionalizace ve slovanských jazycích (internetová diskuse, on-line seminář a sborník)
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56123
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
PURLCitation link