Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ056123
AutorBozděchová, Ivana
Titel

Mezinárodní odborný internetový seminář

ErschienenČeský jazyk a literatura, Praha, 60, 2009-10, 2, 100-102
Sprachecze
KlassifikationSoučasný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí
Kongresy, konference apod. v zahraničí
Tvoření slov
Mluvnická stavba jazyka
Schlagwörtermetodologie; zprávy; konference; tvoření slov; jazyky slovanské; slavistika; zásoba slovní; internacionalismy
PURLCitation link