Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ060349
AutorSchneiderová, Soňa
Titel

Kolokviálnost v současných médiích (na příkladech srovnání TV Nova, TV Prima a ČT)

ErschienenHovorená podoba jazyka v médiách, Nitra, Univ. Konštantína Filozofa ; 2008, s. 140-144
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
Klassifikation (EN)Literary pronunciation. Recitation. Language culture in the theatre, radio, etc.
Schlagwörtermédia masová; zpravodajství; styl publicistický; nespisovnost; mluvenost; čeština; kolokvialismy; kultura jazyková
Schlagwörter (DE)Massenmedien; publizistischer Stil; Nicht-Schriftlichkeit; Sprachlichkeit; Tschechisch; Sprachkultur
AnmerkungPodle BOl 2010, č. 3, s. 102
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60349
PURLCitation link