Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ053256
AutorCelerová, Jaroslava
Titel

Význam neverbální komunikace v obchodním jednání

ErschienenČlověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 289-294
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nejazyková komunikace. Zoolingvistika
Klassifikation (EN)Non-verbal communication. Zoolinguistics
Schlagwörterkomunikace nejazyková; gesta; paralingvistika; kinezika; mimika
Schlagwörter (DE)Nonverbale Kommunikation; Mimik
AnmerkungRozdílný význam gest, mimiky apod. v různých kulturách
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/53256
PURLCitation link