Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ052828
AutorNagy, Marek
Titel

Pavel Trost o vlastních jménech: mezi lingvistikou, logikou a sémiotikou

ErschienenOnomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 423-434.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky
Filozofie jazyka. Logika a jazyk
Sémiotika. Obecná sémantika
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Klassifikation (EN)General works. The theory and of onomastics
Philosophy of language. Logic and language
Semiotics. General semantics
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
SchlagwörterTrost, Pavel; teorie lingvistické; onomastika; sémiotika; logika; propria; filozofie jazyka; lingvistika; teorie vlastních jmen
Schlagwörter (DE)Linguistische Theorien; Onomastik (Namenkunde); Semiotik; Propria; Sprachphilosophie; Sprachwissenschaft (Linguistik)
AnmerkungTrostova teorie vlastních jmen z hlediska filozofie jazyka a otázky interdisciplinárního zkoumání proprií
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/52828
PURLCitation link