Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ051088
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Jazyková neformálnost a "kolokvializace"v českých médiích

ErschienenJazykovědné aktuality, 45, č. 3-4, 2008, s. 101-110
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Czech verbal communication and sociolinguistics
Language in newspapers, journals, etc.
Schlagwörterčeština; interview; publicistika; spisovnost; prostředky jazykové; kolokvialismy; konverzacionalizace; dialogy; analýzy diskursu; psanost; čeština obecná; kolokvializace
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Interview; Publizistik; Schriftlichkeit; Sprachmittel; Dialoge; Schriftlichkeit; Gemeintschechisch
AnmerkungAnalýza rozhovorů s čes. znamými osobnostmi uveřejněných v novinách a časopisech posledních let; příčiny stylizace pro tisk
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/51088
PURLCitation link