Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ050855
AutorKraus, Jiří
Titel

Jazyk v proměnách komunikačních médií

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr2008
Seiten172 s.
Sprachecze
ISBN978-80-246-1578-3
Klassifikation (CZ)Sociolingvistika
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Sociolinguistics
Czech verbal communication and sociolinguistics
Czech in society and practice
Schlagwörterdiskursy mediální; média masová; komunikace masová; akty řečové; styl; analýzy diskursu; terminologie; čeština; argumentace; maximy konverzační; dialogy; význam; metodologie
Schlagwörter (DE)Massenmedien; Terminologie; Tschechisch; Dialoge; Bedeutung; Methodologie
ReviewČechová, Marie, Naše řeč 2010, 93, č. 1, s. 43-46.
AnmerkungTerminologický úvod; vývoj médií a médiologie v průběhu 20. stol.; charakteristika masové komunikace a jazyka užívaného v médiích; analýza textu a analýza diskursu; metodologická východiska analýzy mediálního diskursu. Čes. materiál.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/50855
PURLCitation link