Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056159
AutorŠindelářová, Jaromíra
Titel

Modely v české a slovenské anoikonymii

ErschienenAspekty literárnovedné a jazykovedné : Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, Katolícka univ. ; 2007, s. 146-158.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Jména zeměpisná pomístní
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Minor place names
SLOVAK
Schlagwörterčeština; slovenština; onomastika; anoikonyma; kontakty jazykové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Onomastik (Namenkunde); Anoikonyme; Sprachkontakt
AnmerkungKontakty čes. a sloven. anoikonymie z diachronního i synchronního pohledu
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56159
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link