Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056159
AutorŠindelářová, Jaromíra
Titel

Aspekty literárnovedné a jazykovedné Modely v české a slovenské anoikonymii

ErschienenAspekty literárnovedné a jazykovedné. Ed. Baláková, Dana et al., Katolícka univ., Ružomberok, 2007
Sprachecze
KlassifikationKontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Jména zeměpisná pomístní
SLOVENŠTINA
Schlagwörterčeština; slovenština; onomastika; anoikonyma; kontakty jazykové
PURLCitation link