Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056158
AutorŠindelářová, Jaromíra
Titel

Sociokulturní aspekty při výuce češtiny arabsky mluvících žáků a studentů

ErschienenAspekty literárnovedné a jazykovedné : Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, Katolícka univ. ; 2007, s. 120-136.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterčeština jako jazyk cizí; vyučování; sociolingvistika
Schlagwörter (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Unterricht; Soziolinguistik
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56158
PURLCitation link