Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056158
AutorŠindelářová, Jaromíra
Titel

Aspekty literárnovedné a jazykovedné Sociokulturní aspekty při výuce češtiny arabsky mluvících žáků a studentů

ErschienenAspekty literárnovedné a jazykovedné. Ed. Baláková, Dana et al., Katolícka univ., Ružomberok, 2007
Sprachecze
KlassifikationMetodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Schlagwörterčeština jako jazyk cizí; vyučování; sociolingvistika
PURLCitation link