Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056154
AutorJanečková, Marie
Titel

Jeden jazyk naše heslo buď. 4 Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle

ErschienenMacha, Karel Hynek : Jeden jazyk naše heslo buď. 4. Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav et al., Spolek divadelních ochotníků, Radnice, 2007
Sprachecze
KlassifikationJazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Tvoření slov
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Schlagwörterčeština; obrození národní; romantismus; Mácha, Karel Hynek; jazyk autorský; kompozita; adjektiva; tvoření slov; baroko
PURLCitation link