Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056154
AutorJanečková, Marie
Titel

Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 283-296.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Tvoření slov
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Word formation
Particular periods, personalities, works
Schlagwörterčeština; obrození národní; romantismus; Mácha, Karel Hynek; jazyk autorský; kompozita; adjektiva; tvoření slov; čeština doby střední
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Autorensprache; Komposita; Adjektive; Wortbildung; Alttschechisch (1500-1780)
AnmerkungTypologie adjektivních kompozit (na základě slovnědruhovém), doklady v barokní češtině a u Máchy
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56154
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link