Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056153
AutorAlexová, Jarmila
Titel

O předchůdcích Máchova poetismu šero hor/temno hor

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 277-282.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterčeština; poetismy; epiteta; přívlastek; jazyk autorský; substantivizace; adjektiva substantivizovaná; konstrukce přívlastkové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Attribut (Beifügung); Autorensprache
AnmerkungDoklady a výklad konstrukcí se substantivizovaným adjektivním přívlastkem v jazyce předobrozenského období
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56153
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link