Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056152
AutorChýlová, Helena
Titel

K jazyku Miloty Zdirada Poláka

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 267-276.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Schlagwörterčeština; obrození národní; próza; Polák, Milota Zdirad; jazyk autorský; prostředky jazykové; cestopisy; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Autorensprache; Sprachmittel; Wortbildung
AnmerkungAnalýza jazyka se zaměřením na prostředky slovotvorné (v básni Vznešenost přirozenosti, 1813 a v cestopisu Cesta do Itálie, 1820)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56152
PURLCitation link