Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056152
AutorChýlová, Helena
Titel

Jeden jazyk naše heslo buď. 4 K jazyku Miloty Zdirada Poláka

ErschienenMacha, Karel Hynek : Jeden jazyk naše heslo buď. 4. Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav et al., Spolek divadelních ochotníků, Radnice, 2007
Sprachecze
KlassifikationJazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Schlagwörterčeština; obrození národní; analýzy textové; próza; čeština; Polák, Milota Zdirad; jazyk autorský; prostředky jazykové; jazyk básnický; cestopisy; tvoření slov
PURLCitation link