Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056140
AutorHolub, Zbyněk
Titel

Regionální prvky jazyka jako odraz dobového romantismu nebo jako reflexe romantismu v řeči? Od jazykové analýzy jazyka počátku 19. století k frazeologii

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 4 : Český romantismus - jiskření a záblesky. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 170. výročí prvního vydání Máchova Máje, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2007, s. 243-266.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Různé příspěvky dialektologické
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Various dialectological contributions
Schlagwörterzásoba slovní; nářečí; regionalismy; dialektismy; drama; obrození národní; čeština; situace jazyková; frazeologie; frazeologismy; Čelakovský, František Ladislav; Kamarýt, Josef Vlastimil; korespondence; jazyk autorský
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Mundart; Drama, pl. Dramen; Tschechisch; Sprachsituation; Phraseologie; Phraseologismen; Korrespondenz; Autorensprache
AnmerkungNa dobových textech (dopisy F. L. Čelakovského J. V. Kamarýtovi) doložena podoba jazyka nár. obrození (hláskosloví, tvarosloví, skladba, slovotvorba, pravopis, slovní zásoba, frazeologismy)
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56140
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link