Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ056140
AutorHolub, Zbyněk
Titel

Jeden jazyk naše heslo buď. 4 Regionální prvky jazyka jako odraz dobového romantismu nebo jako reflexe romantismu v řeči? Od jazykové analýzy jazyka počátku 19. století k frazeologii

ErschienenMacha, Karel Hynek : Jeden jazyk naše heslo buď. 4. Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav et al., Spolek divadelních ochotníků, Radnice, 2007
Sprachecze
KlassifikationJednotlivá období, osobnosti, díla
Různé příspěvky dialektologické
Schlagwörterzásoba slovní; nářečí; regionalismy; dialektismy; drama; hry; obrození národní; čeština; situace jazyková; frazeologie; frazeologismy; Čelakovský, František Ladislav; Kamarýt, Josef Vlastimil; korespondence; jazyk autorský
PURLCitation link