Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ055693
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Subjekt "velkého detektiva"a repertoár zdvořilostních strategií

ErschienenJazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 76-82.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; zdvořilost; Leech, Geoffrey N.; maximy zdvořilostní; akty řečové; omluvy; žádost; prózy detektivní
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungZdvořilost v detektivních prózách, na příkladu poručíka Columba; vychází z Leechových zdvořilostních maxim
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/55693
PURLCitation link