Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ050599
AutorSchneiderová, Soňa
Titel

Řeč v proudu vyprávění. Jáchym Topol: Kloktat dehet

ErschienenStudia Bohemica, 10, 2007, s. 147-152
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterTopol, Jáchym; jazyk autorský; narace; řeč; čeština; prostředky jazykové; metařeč
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Sprache; Tschechisch; Sprachmittel
AnmerkungAnalýza jazykových prostředků v aktech mluvení, řeči a vyprávění postav i vypravěče
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/50599
PURLCitation link