Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ047302
AutorHauser, Přemysl
Titel

Přídavná jména individuálně přivlastňovací na -ův, -in

ErschienenČeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 13-16.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterčeština; adjektiva posesivní; derivace; význam; posesivita
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Derivation; Bedeutung
AnmerkungSpecifičnost přivlast. adj. vzorů otcův, matčin, jejich tvoření a význam; podíl na vzniku MJ a PJ (sufix -ov, -ín )
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/47302
PURLCitation link