Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ046819
AutorHladká, Zdeňka
Titel

Lexikografie

ErschienenKapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 164-198
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Lexikografie
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
Lexicography
Schlagwörterčeština; lexikografie; slovníky; lexikografie historická
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Lexikographie; Wörterbücher
AnmerkungVývoj českého slovníkářství od 15. stol. do současnosti; základní slovníky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/46819
PURLCitation link