Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2007CZ010746
AutorSrpová, Hana; Bartošek, Jaroslav; Čmejrková, Světla; Jaklová, Alena; Pácl, Pavel
Titel

Od informace k reklamě

Ort/VerlagOstrava: OU
Jahr2007
Seiten269 s.
Sprachecze
ISBN978-80-7368-265-1
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Czech in science, scientific and special style
Schlagwörterčeština; reklama; jazyk reklamy; persvaze; komunikace masová; média masová; manipulace; jazyk politiky; diskursy politické; komunikace nejazyková; aluze; jazyk žen; jazyk mužů; diskursy reklamní; analýzy diskursu
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Werbesprache; Massenmedien; Sprachpolitik; Nonverbale Kommunikation
ReviewZmrzlíková, Jana Naše řeč 2008, 91, č. 2, s. 99-102.; Hirschová, Milada, Slovo a slovesnost 2009, 70, č. 1, s. 69-72.; Deutsch, Emilia Bohemistyka 2009, 9, č. 1, s. 69-72.
AnmerkungProstředky a strategie působení reklamních a žurnalistických textů a jejich analýza. Masová a marketingová komunikace, Manipulace a persvaze, Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy (H. Srpová); Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice (J. Bartošek); Efekty masových médií v politické komunikaci (P. Pácl); Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy (S. Čmejrková); Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě (A. Jaklová). - Angl. verze Persuasion through Words and Images, Ostrava, OU 2007, 263 s
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10746
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Knížka o reklamě / Srpová, Hana
Humor v české reklamě / Čmejrková, Světla
Výslovnostní styly v reklamě / Bartošek, Jaroslav
Pronomina v české reklamě / Srpová, Hana
Emoce v české reklamě / Jaklová, Alena
Aluze a citáty v české reklamě / Srpová, Hana
Fenomén času v české reklamě / Srpová, Hana