Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ102294
AutorSmičeková, Jitka; Sawicki, Piotr
Titel

Vieil arbre d'un coup ne s'arrache. Gobelin starości zbiorową wyobraźnią czterech narodów spleciony

ErschienenRomanica Wratislaviensia (Wrocław), 53, 2006, s. 127-138
Sprachefre
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Etymologie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Etymology
Schlagwörterpřísloví; frazeologie; studie porovnávací; čeština; polština; španělština; francouzština; obraz světa jazykový
Schlagwörter (DE)Sprichwort; Phraseologie; Vergleichsstudie; Tschechisch; Polnisch; Spanisch; Französisch
AnmerkungAnalýza vyjadřování různých fenoménů a chování charakteristických pro stáří na základě nejtypičtějších francouzských, španělských, polských a českých přísloví; Podle RSt 1/2017, s. 172
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102294
PURLCitation link