Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ056119
AutorHolub, Zbyněk
Titel

Projekt regionálního výzkumu a jeho stratifikace

ErschienenGenius loci českého jihozápadu : Sborník z konference konané 18. května 2005 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Stud. a vědec. knihovna ; 2006, s. 39-46
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Klassifikation (EN)Particular dialects
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Schlagwörterčeština; nářečí jihozápadočeská; regionalismy; jazyk regionální; zásoba slovní
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Wortschatz
AnmerkungK pojmu regionálního jazyka; charakteristika výzkumného záměru a jeho výstupů; dialektologický seminář; slovan. a historické jazykové paraleley
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56119
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link