Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ045524
AutorTrifonova, Jordanka
Titel

Specifické rysy verbálního humoru v řeči bulharských politiků po roce 1989

ErschienenStudia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 873-884.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Bulharština
Klassifikation (EN)Bulgarian
Schlagwörterpragmatika; komunikace; bulharština; jazyk politiky; komika jazyková; persvaze; manipulace; strategie komunikační
Schlagwörter (DE)Pragmatik; Kommunikation; Bulgarisch; Sprachpolitik; Kommunikationsstrategie
AnmerkungTypologie komunikačních strategií
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45524
PURLCitation link