Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ045520
AutorSedláková
Titel

Dielo Antona Bernoláka a Najdena Gerova v kontexte dejin

ErschienenStudia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 843-847.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Dějiny lingvistické práce v zahraničí
SLOVENŠTINA
Bulharština
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
History of linguistics abroad
SLOVAK
Bulgarian
SchlagwörterBernolák, Anton; slovenština; situace jazyková; bulharština; Gerov, Najden; obrození národní; spisovnost; slovníky; lexikografie
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Sprachsituation; Bulgarisch; Schriftlichkeit; Wörterbücher; Lexikographie
AnmerkungK formování spisovné slovenštiny a bulharštiny a jejich prvním slovníkům
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45520
PURLCitation link