Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ044348
AutorSawicki, Piotr; Reska, Jaroslav
Titel

Nowe paremie polskie jako wyraz przemian we współczesnej obyczajowości. Rekonesans badawczy z suplementem paremiotwórczym

ErschienenPocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 173-197.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Lexikologie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Lexicology
Schlagwörterparemiologie; přísloví; čeština; polština; Čelakovský, František Ladislav; sémantika; frazeologismy; vulgarismy
Schlagwörter (DE)Parömiologie; Sprichwort; Tschechisch; Polnisch; Semantik; Phraseologismen
AnmerkungMateriál částečně z F. L. Čelakovského; dnešní polská přísloví a jejich čes. ekvivalenty
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/44348
PURLCitation link