Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2006CZ043192
AutorCharcjarek, Andrej
Titel

K probleme nekotorych vvodnych slov v pol'skom, russkom i češskom rečevom obščenii

ErschienenRossica Olomucensia, 44, č. 1, 2006, s. 291-296
Spracherus
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Porovnávací příspěvky rusko-jinojazyčné. Ruština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Comparative contributions. Pragmatics. Sociolinguistics
Schlagwörterčeština; polština; ruština; studie porovnávací; komunikace; prostředky kontaktové; komunikace fatická; funkce fatická
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Polnisch; Russisch; Vergleichsstudie; Kommunikation
AnmerkungKontaktové výrazy s fatickou funkcí (polské co? a jeho ekvivalenty v češtině a ruštině)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/43192
PURLCitation link