Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ056136
AutorChýlová, Helena
Titel

K jazyku Zímova dramatu Oldřich a Božena

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 3. Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav et al., Spolek divadelních ochotníků, Radnice, 2005
Sprachecze
KlassifikationJazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
SchlagwörterZíma, Antonín Josef; drama; hry; jazyk autorský; obrození národní; čeština; analýzy textové
PURLCitation link