Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ056136
AutorChýlová, Helena
Titel

K jazyku Zímova dramatu Oldřich a Božena

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 3 : Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2005, s. 145-160.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterZíma, Antonín Josef; drama; jazyk autorský; obrození národní; čeština
Schlagwörter (DE)Drama, pl. Dramen; Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungAnalýza jevů hláskoslovných, tvaroslovných, syntaktických, frazeologických. První tištěná hra s dochovaným textem (1789)
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56136
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link