Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ056135
AutorHolub, Zbyněk
Titel

Regionální kořeny pojmenování v textech "oldřichovských" divadelních her na počátku 19. století

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 3. Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav et al., Spolek divadelních ochotníků, Radnice, 2005
Sprachecze
KlassifikationRůzné příspěvky dialektologické
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Schlagwörterzásoba slovní; nářečí jihočeská; regionalismy; dialektismy; drama; hry; obrození národní; čeština
PURLCitation link